הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתפילת מנחה


תפילת מנחה הינה תפילה שנוהגים להתפלל משעות הצהריים ועד לפנות ערב (לפני השקיעה).

המילה מנחה פירושה: שי, מתנה.
במקרא - שם קרבן מן הצומח (סולת) שהיו מביאים לבית המקדש.

ביבליוגרפיה:
כותר: תפילת מנחה
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה: 1. מחברת: מתיה קם.
2. 2004, תשס"ד.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית