הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתורה


תורה: 1) שם כולל לחלק הראשון בספרי התנ"ך: תורה, נביאים, כתובים. ואלה הספרים הכלולים בתורה: בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים. 2) כינוי לחוקים ולמצוות שקיבל משה מאלוהים ומסר לבני ישראל.

ביבליוגרפיה:
כותר: תורה
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברת: מתיה קם.
2. 2004, תשס"ד.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית