הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאנוסים


אנוסים הם יהודים שנאלצו (או בחרו) לעזוב את היהדות ולהמיר את דתם - להתנצר או להתאסלם.

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
האנוסים
ביבליוגרפיה:
כותר: אנוסים
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה: 1. מחברת: מתיה קם.
2. 2004, תשס"ד.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית