הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחג הסוכות


חג הסוכות הוא האחרון משלושת החגים ("שלוש הרגלים") הנזכרים בתורה, שמתחילים - על-פי הלוח הקדום - בחודש ניסן.

החג הראשון (על-פי לוח זה) הוא פסח; השני - חג השבועות והשלישי והאחרון - חג הסוכות נמשך שבעה ימים (טו - כא בתשרי) והוא נקרא גם חג האסיף.

ביבליוגרפיה:
כותר: חג הסוכות
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה: 1. מחברת: מתיה קם.
2. 2004, תשס"ד.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית