הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתליל הסדר


ליל הסדר, ליל החג הראשון של פסח, שבו נוהגים לקיים את טקס "הסדר".

טקס זה נזכר לראשונה במשנה, ונועד לשחזר באופן סמלי את סיפור השעבוד במצרים - ואת יציאת מצרים. במרכזו של הטקס - קריאת ההגדה של הפסח, שבה משתתפים כל בני המשפחה, אך קהל היעד העיקרי הוא הדור הצעיר - הבנים והבנות: לבני הדור הצעיר צריך לספר ביציאת מצרים, כדי שהם ידעו, יזכרו - ויעבירו את הסיפור ואת הזיכרון לדורות הבאים.

ביבליוגרפיה:
כותר: ליל הסדר
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברת: מתיה קם.
2. 2004, תשס"ד.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית