מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהבדלה


הבדלה היא הברכה שאומרים על כוס יין במוצאי שבת או במוצאי חג (יום טוב), כדי להבדיל בין היום הקדוש שהסתיים ובין יום החול שאחריו.

ביבליוגרפיה:
כותר: הבדלה
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה: 1. מחברת: מתיה קם.
2. 2004, תשס"ד.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית