מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקידוש


שתי סעודות השבת הראשונות - הסעודה בליל שבת וזו שביום שבת בצהריים - כוללות קידוש על היין, שנועד להזכיר את קדושת השבת.

כמו שנאמר בעשרת הדיברות: "זכור את יום השבת לקדשו" (שמות פרק כ' פס' 8).

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
קידוש

ביבליוגרפיה:
כותר: קידוש
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה: 1. מחברת: מתיה קם.
2. 2004, תשס"ד.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית