מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנרות שבת


הדלקת הנרות מציינת את האווירה המיוחדת של יום השבת.

נוהגים להדליק לפחות שני נרות, אך יש המדליקים שבעה נרות או מספר נרות כמספר בני המשפחה.על-פי המסורת, הדלקת נרות בשבת היא מצווה של האישה, אֵם המשפחה, אך בהיעדרה כל אחד מבני הבית מדליק את הנרות.

ביבליוגרפיה:
כותר: נרות שבת
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה: 1. מחברת: מתיה קם.
2. 2004, תשס"ד.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית