הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיציאת מצרים


יציאת מצרים, השחרור של בני ישראל אחרי תקופה ארוכה של עבדות ושעבוד במצרים.

משערים כי יציאת מצרים הייתה במאה ה- 13 לפני הספירה – לפני יותר מ- 3,000 שנה.

ביבליוגרפיה:
כותר: יציאת מצרים
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברת : מתיה קם.
2. תשס"ד, 2004.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית