הסדרי נגישות
עמוד הבית > מתמטיקה וסטטיסטיקה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי. המחלקה למחונניםאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. היחידה לנוער שוחר מדע


תקציר
מבוא להתפתחותה של מערכת המספרים.מערכת המספרים
מחבר: רועי יהושוע


מבוא

נדון בהתפתחותה של מערכת המספרים ובשינויים שחלו במושג המספר לאורך ההיסטוריה.

המתמטיקאי לאופולד קרונקר אמר "אלוהים נתן לאדם את המספרים הטבעיים, כל שאר המספרים הם פרי יצירתם של בני האדם." ואכן, המתמטיקה התחילה עם הבנת המושג המופשט של המספר הטבעי ועם היכולת למנות ללא גבול. עם הזמן נוצר צורך להמציא סוגים חדשים של מספרים, וההרחבה של מושג המספר היא זו שאיפשרה את התקדמותה המתמדת של המתמטיקה. כפי שראינו בשיעור הקודם, היעדר קיומו של המספר אפס בתרבויות הקדומות גרם לכך שהיה ניתן לתת יותר מפירוש אחד לכל מספר. באופן דומה, המצאתם של המספרים המדומים במאה ה- 16 איפשרה לתת פתרון לבעיות, שבלעדי מספרים אלה היו נותרות ללא פתרון.

לפיכך, על-מנת להבין טוב יותר את התפתחותה של המתמטיקה לאורך ההיסטוריה, עלינו קודם להכיר את סוגי המספרים השונים, ואת הקשיים הקונצפטואליים שהיו כרוכים בהוספה של סוגי מספרים חדשים, שבלעדיהם קשה לתאר את היווצרותה של המתמטיקה המודרנית.

לפרקים נוספים בנושא:
מערכת המספרים
המספרים הטבעיים
שברים
המספר אפס
המספרים הרציונליים
גילוי המספרים האי-רציונליים

ביבליוגרפיה:
כותר: מערכת המספרים
מחבר: יהושוע, רועי
שם  הפרסום מקורי: ההיסטוריה של המתמטיקה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי. המחלקה למחוננים; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. היחידה לנוער שוחר מדע
הערות: 1. מתוך קורס וירטואלי בנושא "ההיסטוריה של המתמטיקה" שפותח עבור תלמידים מחוננים.
הערות לפריט זה:

1. זהו חלקו הראשון של הפרק "מערכת המספרים".


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית