הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתצום גדליה


צום גדליה הוא יום צום שנקבע לזכר גדליה (גדליהו) בן אחיקם, שהתמנה למושל יהודה מטעם הבבלים הכובשים.

גדליה נרצח בידי מתנקש יהודי ביום ג' בחודש תשרי בשנת 582 לפני הספירה. הרוצח – ישמעאל בן נתניה – היה ממשפחת המלוכה שהוגלתה לבבל, והמניע לרצח היה פוליטי. הרצח הביא לבריחת התושבים שנותרו ביהודה – למצרים. בגלל חומרת המעשה ותוצאותיו נקבע ג' בתשרי כיום צום.
היה זה המקרה היחיד שבו נרצח מנהיג יהודי בידי מתנקש יהודי - במטרה לשנות בכוח החרב מציאות פוליטית והסכמים מדיניים (בין בבל ליהודה). אך ביום יב בחשוון תשנ"ו נרצח יצחק רבין, ראש ממשלתה הנבחר של מדינת ישראל, בידי רוצח יהודי - במטרה לשנות מציאות פוליטית ולשבש הסכמים מדיניים (בין ישראל לפלסטינים).

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
צום גדליהו

ביבליוגרפיה:
כותר: צום גדליה
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה: 1. מחברת: מתיה קם.
2. תשס"ד, 2004.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית