הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתשעה באב


תשעה (ט') באב, הוא יום צום ואבל לאומי לזכר חורבן בית המקדש וירושלים.

תשעה באב נקבע במסורת היהודית כיום זיכרון לחורבן הכפול – לחורבן בית המקדש הראשון בחודש אב בשנת 586 לפני הספירה - ולחורבן בית המקדש השני בחודש אב בשנת 70 לספירה.

ביבליוגרפיה:
כותר: תשעה באב
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברת : מתיה קם.
2. תשס"ד, 2004.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית