הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתסנהדרין


סנהדרין – מילה ביוונית שפירושה: מועצת הזקנים.

הסנהדרין היה בית הדין העליון, שפעל בארץ ישראל בימי בית שני ובתקופת המשנה והתלמוד (עד שנת 425 לספירה). הסנהדרין היה מוסד שיפוטי שעסק גם בענייני הלכה וגם בענייני הציבור היהודי בארץ. בתחילה היה מוסד הסנהדרין בירושלים; אחרי החורבן (שנת 70 לספירה) – עבר ליבנה, ואחר כך לגליל - ולטבריה.

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
סנהדרין

ביבליוגרפיה:
כותר: סנהדרין
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברת : מתיה קם.
2. תשס"ד, 2004.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית