הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתראש חודש


היום הראשון בכל חודש חדש הוא ראש חודש.

כאשר יש בחודש ל' (30) יום – ראש חודש חל במשך יומיים, והוא כולל את היום האחרון (ל') של החודש המסתיים – ואת היום הראשון של החודש החדש.

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
ראש חודש

ביבליוגרפיה:
כותר: ראש חודש
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. כתבה: מתיה קם
2. 2004, תשס"ד


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית