הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתשרי


השֵם "תשרי" פירושו התחלה (במקור, באכדית teshritu ).

חודש תשרי הוא החודש הראשון בשנה לפי הלוח העברי (בשונה מן הלוח הקדום הנזכר בתורה).

ביבליוגרפיה:
כותר: תשרי
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברת : מתיה קם.
2. תשס"ד, 2004.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית