הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעזרא בן שריה (הסופר) ונחמיה בן חכליה


עזרא בן שריה (הסופר) ונחמיה בן חכליה היו שני המנהיגים שעלו מבבל לירושלים בראש קבוצת גולים כ- 80 שנה אחרי הצהרת כורש.

עזרא ונחמיה לא עלו יחד; ככל הנראה עלה עזרא לפני נחמיה (כמו שמסופר בספר עזרא).

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
עזרא הסופר
נחמיה בן חכליה

ביבליוגרפיה:
כותר: עזרא בן שריה (הסופר) ונחמיה בן חכליה
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברת : מתיה קם.
2. תשס"ד, 2004.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית