הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבית שני


הבית השני הוא בית המקדש השני, שנבנה במאה ה- 6 לפני הספירה בידי שבי ציון - גולי יהודה ששבו מבבל לירושלים בעקבות הצהרת כּוֹרֶשׁ.

הבית השני נחרב בידי המצביא הרומאי טיטוס במאה ה- 1 לספירה.

ביבליוגרפיה:
כותר: בית שני
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברת: מתיה קם.
2. 2004, תשס"ד.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית