הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבית ראשון


הבית הראשון הוא בית המקדש הראשון, שנבנה בידי שלמה המלך במאה ה- 10 לפני הספירה ונחרב בידי נבוכדנאצר מלך בבל במאה ה- 6 לפני הספירה.

לקריאה נוספת:
בית המקדש הראשון
בית המקדש
בלקסיקון לתרבות ישראל:
בית המקדש הראשון
בית המקדש הראשון - תיאור המבנה
ביבליוגרפיה:
כותר: בית ראשון
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברת: מתיה קם.
2. 2004, תשס"ד.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית