ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורטמדינה יהודית ודמוקרטית
מחבר: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


עם הקמתה הכריזה מדינת ישראל על עצמה כמדינת הלאום היהודי, כלומר, מדינה שאופייה ותרבותה נטועים במסורת היהודית, וכמדינה דמוקרטית, כלומר, מדינה המקבלת על עצמה את ערכי הדמוקרטיה ואת שמירת כבוד האדם וזכויותיו לחירות ולשוויון.

מדינת ישראל מהווה בעבור העם היהודי ביטוי לזהותו הקולקטיבית ולהגדרה העצמית שלו כעם.

למידע נוסף:
דת ומדינה בישראל : מדינה יהודית ודמוקרטית
חוק השבות
הכרזת המדינה : ישראל מדינה יהודית ודמוקרטיתאל האסופה 100 מושגים במורשת, בציונות ובדמוקרטיה3

ביבליוגרפיה:
כותר: מדינה יהודית ודמוקרטית
שם  האתר: אוח : אתר משרד החינוך
מחבר: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
בעלי זכויות : ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הוצאה לאור: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית