הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראלעמוד הבית > מדינת ישראלעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > ההיסטוריה של מדינת ישראל
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורטתקציר
"התקווה" - המנון מדינת ישראל .המנון
מחבר: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לכל מדינה יש המנון.
המנון מדינת ישראל הוא "התקווה", שנכתב על ידי נפתלי הרץ אימבר. תוכנו מבטא את כמיהת העם היהודי להיות עם חופשי במדינת ישראל.

התקוה

כל עוד בלבב פנימה
נפש יהודי הומיה
ולפאתי מזרח קדימה
עין לציון צופיה –

עוד לא אבדה תקותנו
התקוה בת שנות אלפים
להיות עם חפשי בארצנו,
ארץ ציון וירושלים!

למידע נוסף:

כיצד הפכה "התקווה" להמנון

NATIONAL ANTHEMS

ההמנון הלאומי - התקווה באתר לקסיקון לתרבות ישראלאל האסופה 100 מושגים במורשת, בציונות ובדמוקרטיה3

ביבליוגרפיה:
כותר: המנון
שם  האתר: אוח : אתר משרד החינוך
מחבר: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
בעלי זכויות : ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הוצאה לאור: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית