ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורטאמנת זכויות הילד
מחבר: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


אמנה זו התקבלה באו"ם במטרה להגן על הצרכים המיוחדים של ילדים.

מאחר שהילדים תלויים במידה רבה במבוגרים, בעיקר בהוריהם ובמוריהם; ומשום שהסתבר כי לא תמיד מגלים המבוגרים את האחריות הנדרשת, ולא תמיד שומרים על זכויות הילדים - מצא האו"ם לנכון לנסח אמנה מיוחדת שתדגיש את מחויבותה של החברה לדאוג לצרכים הפיזיים, הנפשיים והחינוכיים של הילדים. מדינת ישראל קיבלה על עצמה אמנה זו.

למידע נוסף:
אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד
זכויות תלמידים
אל"י, האגודה להגנת הילד
יום הילד הבינלאומי
הזכויות שליאל האסופה 100 מושגים במורשת, בציונות ובדמוקרטיה3

ביבליוגרפיה:
כותר: אמנת זכויות הילד
שם  האתר: אוח : אתר משרד החינוך
מחבר: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
בעלי זכויות : ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הוצאה לאור: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית