עמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > דמוקרטיה > עקרונות הדמוקרטיה > זכויות אדם ואזרח
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורטתקציר
על תפקיד המדינה בהגנה על זכויות האדם.אמנות זכויות האדם
מחבר: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


אמנות אלה נובעות מתפיסת האמנה החברתית, שעל פיה, לכל אדם באשר הוא אדם מוקנות זכויות. תפקיד המדינה בהקשר זה הוא כפול: א. על המדינה מוטלת החובה להימנע מלפגוע ללא הצדקה בזכויות האדם כמו חופש התנועה, חופש הדת, המצפון והאמונה, חופש הביטוי והזכות לפרטיות. ב. המדינה מחויבת לנקוט באמצעים מגוונים ולפעול כדי להגן על זכויות האדם: חייו, כבודו וביטחונו, ולהבטיח לתושבים ולאזרחים במדינה תנאי מחייה נאותים ונגישות לשירותים חברתיים.

האו"ם, סמוך להקמתו, יצא בהכרזה על זכויות האדם. מדינת ישראל הייתה בין המדינות שאישרו את ההכרזה.

למידע נוסף:

הכרזת זכויות האדם

ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם

יום זכויות האדםאל האסופה 100 מושגים במורשת, בציונות ובדמוקרטיה3

ביבליוגרפיה:
כותר: אמנות זכויות האדם
שם  האתר: אוח : אתר משרד החינוך
מחבר: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
בעלי זכויות : ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הוצאה לאור: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית