ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורטאמנות ג'נבה
מחבר: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


אמנות ג'נבה עוסקות בהתנהגות הראויה בזמן מלחמה.

האמנות עוסקות בדרישה למתן טיפול רפואי לפצועים, כולל לחיילי האויב; בתביעה להתנהגות הוגנת עם שבויי מלחמה, ובחובה להגן על אזרחים בעת קרב. מדינת ישראל חתומה על אמנות ג'נבה.

למידע נוסף:
ג'אן-אנרי דונאנט  אל האסופה 100 מושגים במורשת, בציונות ובדמוקרטיה3

ביבליוגרפיה:
כותר: אמנות ג'נבה
שם  האתר: אוח : אתר משרד החינוך
מחבר: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
בעלי זכויות : ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הוצאה לאור: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית