עמוד הבית > ישראל (חדש) > שלטון וממשל > דמוקרטיה ישראליתעמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > דמוקרטיה > עקרונות הדמוקרטיה > זכויות אדם ואזרח
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


תקציר
הזכות לחיים, והזכות לכבוד, מוקנות לאדם מכיוון שנוצר בצלם אלוהים, ומכוח טבעו וכבודו האנושי.אדם נברא בצלם - כבוד האדם
מחבר: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


זכויות האדם מבוססות על "זכויות טבעיות", שהן הזכויות המוקנות לאדם מכיוון שנוצר בצלם אלוהים, ומכוח טבעו וכבודו האנושי. זכויות אלה אינן תלויות בשלטון כלשהו, ולפיכך אין השלטון רשאי לשלול אותן. מהנחות אלה נובעות בראש וראשונה הזכות לחיים, המקדשת את חיי האדם מכל וכול, והזכות לכבוד, שניתן לראות בה את העיקרון הכללי שממנו נובעות כל שאר הזכויות. עם זאת, יש לזכור כי אין זכויות מוחלטות ובלתי מוגבלות.

חוק כבוד האדם וחירותו, שהתקבל בכנסת, הוא אחד הביטויים למימוש הזכות לכבוד.

למידע נוסף:

חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו

ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם

הכרזת זכויות האדם

חירות האדם במקרא

כבוד האדם במקראאל האסופה 100 מושגים במורשת, בציונות ובדמוקרטיה3

ביבליוגרפיה:
כותר: אדם נברא בצלם - כבוד האדם
שם  האתר: אוח : אתר משרד החינוך
מחבר: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
בעלי זכויות : ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הוצאה לאור: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית