הסדרי נגישות
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורטכיבוד הורים ומורים
מחבר: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


כיבוד אב ואם הוא הדיבר החמישי בעשרת הדיברות. עובדה זו מלמדת אותנו על חשיבותו. הבן והבת חייבים להתייחס אל הוריהם בכבוד וביראה.

המסורת היהודית מדגישה מאוד את חשיבות מצוות כיבוד ההורים, משני טעמים עיקריים: בשל העובדה שהם נתנו לנו את מתנת החיים וכדי להדגיש את החשיבות שבהנחלת המסורת מדור לדור. עיקרה של מצווה זו הוא דווקא בחיים הבוגרים, כאשר הבנים מטפלים בהוריהם הקשישים. חז"ל הוסיפו למצווה זו את החובה לכבד תלמידי חכמים ומורים.אל האסופה 100 מושגים במורשת, בציונות ובדמוקרטיה3

ביבליוגרפיה:
כותר: כיבוד הורים ומורים
שם  האתר: אוח : אתר משרד החינוך
מחבר: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
בעלי זכויות : ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הוצאה לאור: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית