ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורטסידור ומחזור תפילה
מחבר: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


אלה הם הספרים שבהם כתובות ומסודרות כל הברכות והתפילות שאדם יהודי אומר בימי חול, בשבתות ובחגים.

הסידור כולל את תפילות היומ-יום והשבתות, והמחזור כולל תפילות מיוחדות לימים הנוראים (ראש השנה ויום כיפור) ולשלושת הרגלים (פסח שבועות וסוכות). בסידור נמצאות גם התפילות והברכות הנאמרות באירועים הכרוכים במחזור החיים (ברית מילה, נישואין, לווית המת ודומיהם). מכיוון שיש מנהגי תפילה שונים בעדות ישראל, קיימים נוסחי סידורים ומחזורים שונים. הסידור והמחזור הם בין הספרים הידועים והנדפסים ביותר בעם ישראל.אל האסופה 100 מושגים במורשת, בציונות ובדמוקרטיה3

ביבליוגרפיה:
כותר: סידור ומחזור תפילה
שם  האתר: אוח : אתר משרד החינוך
מחבר: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
בעלי זכויות : ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הוצאה לאור: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית