הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיום הבריאות העולמי – 7 באפריל
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות הספריה הוירטואלית


ארגון האומות המאוחדות (או"ם) קבע את יום 7 באפריל כיום הבריאות העולמי. יום זה מצוין על ידי 191 המדינות החברות באירגון הבריאות העולמי כיום המוקדש לנושאים הנוגעים לתחום בריאות הציבור בעולם כולו.

יום הבריאות העולמי הוא הזדמנות לעורר עניין בנושאי בריאות מסוימים, כאשר מידי שנה מודגש נושא אחר.
בשנת 2008 הנושא המרכזי של יום הבריאות הוא הצורך להגן על הבריאות מההשפעות של שינויי האקלים.
בחירת הנושא נועדה להעלותו לסדר היום ולהגביר את המודעות לנושא הבריאות והבטיחות, ולהמריץ ארגונים וממשלות "להשקיע בבריאות על מנת להשיג עתיד בטוח".


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: יום הבריאות העולמי – 7 באפריל
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות הספריה הוירטואלית
שם  הפרסום מקורי: ימים וארועים מיוחדים בארץ ובעולם
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות הספריה הוירטואלית
תאריך: -
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה: 1. מחברת: עינת בן מנחם.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית