הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתהילים, ספר
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


אחד מספרי ה’כתובים’ בתנ"ך.

ספר תהילים כולל 150 מזמורים, חלקם אישיים וחלקם לאומיים. המסורת מייחסת את חיבור המזמורים לדוד המלך, אולם נראה שהמזמורים חוברו על ידי מחברים שונים בתקופות שונות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: תהילים, ספר
שם  הספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית