הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתרוזנצוויג, פרנץ (1986-1929)
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


הוגה דעות יהודי ממוצא גרמני.

 נולד למשפחה יהודית מתבוללת בגרמניה, ובצעירותו חווה מהפך רוחני שבעקבותיו התקרב ליהדות. הוא חיבר חיבורים הגותיים רבי השפעה ובהם ספרו הגדול 'כוכב הגאולה'. ביחד עם מרטין בובר תרגם את התנ"ך לגרמנית. רוזנצוויג לקה במחלה ניווּנית שבגללה היה מגיל צעיר משותק בכל חלקי גופו. למרות מוּגבלוּת זאת המשיך במפעלו ההגותי והמחקרי עד מותו, בגיל 43.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: רוזנצוויג, פרנץ (1986-1929)
שם  הספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית