הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתראב"ד
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


רבי אברהם בן דוד מפוסקיר שבפרובנס (המאה ה-12), אחד החולקים הבולטים על שיטתו של הרמב"ם.

ראב"ד היה מבוגר מעט מהרמב"ם. הוא חיבר ספר המלווה את 'משנה תורה' של הרמב"ם. בספרו הראב"ד תוקף בחריפוּת רבים מפסקי ההלכה ומהרעיונות של הרמב"ם. ברוב המהדורות המודפסות של  'משנה תורה' נמצא החיבור של הראב"ד בשולי הדפים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ראב"ד
שם  הספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית