הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעשתר / אננ
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


אלה חשובה, אלת מלחמה ואהבה של הבבלים והאשורים.

לעשתר מייחסים כוחות פיתוי ותשוקה מחד גיסא וכוחות הרס ומלחמה מאידך גיסא. הסמל של עשתר הוא כוכב. אצל הכנענים אלה זו הייתה מוּכּרת כעשתורת. עשתורת נחשבת לרעייתו של בַּעַל, אל הסערה הכנעני. פולחן עשתורת היה נפוץ מאוד בארץ ישראל במיוחד בקרב נשים. צלמיות רבות של עשתורת נתגלו בחפירות ארכאולוגיות באזור ארץ ישראל. כפי הנראה גם האלה היוונית אפרודיטה וגם האלה הרומית ונוס הן גלגול מאוחר של עשתר.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: עשתר / אננ
שם  הספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית