הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתסולוביצי'ק, הרב דב יוסף (1903-1993)
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


רב, הוגה דעות ממנהיגי יהדות ארצות הברית.

נולד בפולין בעיר פרוזן. למד באוניברסיטת ברלין ועבר לארצות הברית. עסק בחינוך ולימד תלמוד ופילוסופיה ב’ישיבה יוניברסיטי’. חיבר ספרים ומאמרים רבים. מאמריו משלבים הגות קיומית מבית מדרשה של הפילוסופיה החדשה עם כלי עיון תלמודיים שגובשו בישיבות ליטא במאה ה-19.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: סולוביצי'ק, הרב דב יוסף (1903-1993)
שם  הספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית