הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתרמב"ן, רבי משה בן נחמן (1194- 1270)
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


מחשובי פרשני המקרא והתלמוד והוגה דעות.

נולד ופעל בספרד הנוצרית, והיה ממניחי היסוד לתורת הסוד היהודית - הקבלה. בסוף ימיו השתתף בוויכוח פומבי עם יהודי שהתנצר. בעקבות ויכוח זה נאלץ לעזוב את ספרד. הוא עלה לארץ ישראל ובה נפטר. בפירושיו לתורה עסק גם בפשט הכתוב וגם בתורת הסוד, והתווכח עם פרשנים שקדמו לו כמו רש"י, רמב"ם וראב"ע.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: רמב"ן, רבי משה בן נחמן (1194- 1270)
שם  הספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית