הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנוסח המסורה
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


נוסח המקרא המחייב והמקובל במסורת היהודית.

עד לימי הבית השני היו כנראה נוסחים שונים של ספרי המקרא. חכמי המסורה עסקו החל מימי הבית השני בבירור הנוסחאות השונות ולקביעה של נוסח אחד מחייב. עיקרו של נוסח המסורה גוּבּש כבר בימי הבית השני. עד המאה ה-10 עסקו חכמי המסורה בדיוק הנוסח ובגיבוש דרכי ההגייה של הכתוב בו. נוסח המסורה שבידינו נקבע כנראה במאה ה -10 על-פי השיטה הַטַבְרָנִית (של טבריה) של בעלי המסורה והמדקדקים ממשפחת בן-אשר. במשך השנים חלו שיבושים בדרכי המסירה של נוסח המסורה וכיום מצויים הבדלים קלים בין כתבי היד הקדומים של התנ"ך המצויים בידינו.

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
מסורה


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: נוסח המסורה
שם  הספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית