הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמילה מנחה
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


אמצעי סגנוני נפוץ בספרי המקרא. מילה או שורש החוזרים ביחידה טקסטואלית או בכמה יחידות טקסטואליות.

החזרה מדגישה מסרים ורעיונות המצויים בטקסט, ומשמשת לעיתים כאמצעי חיבור בין שתי יחידות טקסטואליות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: מילה מנחה
שם  הספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית