הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמדרש שם
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


הסבר לשמות של מקומות או אנשים.

מדרש השם מוצג כמקור השם למשל יעקב מקבל את שמו כי יצא כשהוא אוחז בעקב עשיו.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: מדרש שם
שם  הספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית