הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתלשון נופל על לשון
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


אמצעי ספרותי בו נעשה שמוש בשירה המקראית: שימוש במילים או חלקי מלים בעלות צליל דומה.

 החזרה על הצלילים הדומים מדגישה מסרים של הדובר ו’מקשטת’ את דבריו. למשל: ירמיהו קובל כנגד ה': ‘פיתיתני ה' ואפת’ (ירמיהו כ, 7)


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: לשון נופל על לשון
שם  הספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית