הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתליבוביץ, נחמה (1905-1997)
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


מחנכת וחוקרת מקרא.

נולדה בלטביה ולמדה באוניברסיטה בברלין. סייעה למרטין בובר ולפרנץ רוזנצווייג בתרגום התנ"ך לגרמנית. לאחר עלייתה לארץ עסקה בחקר פרשנות המקרא ולימדה מקרא וחינוך מקראי במסגרות אקדמיות ועממיות. על פועלה בתחום החינוך זכתה בשנת 1955 בפרס ישראל.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ליבוביץ, נחמה (1905-1997)
שם  הספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית