הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתזְבֻל ים
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


זְבֻל, פירושו נשיא. משמעות השם היא שליט הים או אל הים.

 אל זה מכוּנה גם ‘תַפַּט נהר’, כלומר ‘השופט נהר’. שליט הים עמד בראש מרד הים על פי המסורת המיתית הכנענית-אוגריתית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: זְבֻל ים
שם  הספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית