הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתולהאוזן, יוליוס (1844-1918)
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


תאולוג נוצרי פרוטסטנטי שחי בגרמניה.

מלבד מחקריו במקרא עסק גם בחקר האיסלאם והנצרות ובהיסטוריה. ולהואזן נחשב לחוקר המרכזי בקרב מייסדי מחקר המקרא המודרני. הוא אסף מסקנות שגיבשו חוקרים שקדמו לו וגיבש אותן לכלל שיטה שרבים מעקרונותיה מקובלים עד היום על חוקרי מקרא.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ולהאוזן, יוליוס (1844-1918)
שם  הספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית