הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתברויאר, מרדכי
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


רב, פרשן מקרא והוגה דעות.

נולד בגרמניה בשנת 1921. הוציא לאור מהדורה מדויקת של התנ"ך על פי כתר ארם צובא. עוסק בחקר המסורה וטעמי המקרא. פיתח שיטה פרשנית ייחודית המשלבת עמדה דתית מאמינה כלפי הטקסט המקראי וכלי ניתוח של ביקורת המקרא.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ברויאר, מרדכי
שם  הספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית