הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעלילות גלגמש
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


מיתוס מסופוטמי שחובר בתקופה הבבלית העתיקה (בערך 1800 לפני הספירה).

המיתוס מספר את סיפורו של גלגמש, גיבור העלילה, המלך החמישי בשושלת השוּמרית, שהצליח להביא את הממלכה השוּמרית לממדי אימפריה. על פי מיתוס זה גִלגַמש יוצא לחפש את חיי הנצח. בסיפור אפשר לפגוש עיסוק במתח שבין חיי תרבות ועולם פראי וחופשי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: עלילות גלגמש
שם  הספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית