הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאקספוזיציה (מצג)
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


הקטע או הקטעים בסיפור, שיש בהם פרטים על הרקע של הסיפור

(למשל, המקום והזמן שבהם התרחשו האירועים בסיפור) ועל הדמויות העיקריות המתוארות בו. באקספוזיציה מובאים בעיקר פרטים הקשורים לזמן שלפני תחילת האירועים בסיפור.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: אקספוזיציה (מצג)
שם  הספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית