הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאפלטון (347-427)
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


מחשובי הפילוסופים בכל הזמנים.

נולד באתונה וחי בה רוב ימיו. היה תלמידו של הפילוסוף סוקראטס וגיבש בעצמו שיטה פילוסופית רבת השפעה. בשנת 385 לפני הספירה ייסד את האקדמיה, האוניברסיטה הראשונה. הפילוסופיה האפלטונית נוגעת בכל תחומי החיים - אתיקה, אסתטיקה, מדע, תורת המדינה ועוד. רבים מכתביו של אפלטון נותר בידינו עד היום. רוב הגותו כתובה כדיאלוגים, בדרך כלל דיאלוגים בין סוקרטס ובין דמויות היסטוריות אחרות. 'המשתה' הוא אחד הדיאלוגים החשובים של אפלטון. בדיאלוג זה מכונסים אישים שונים למשתה, שבו על כל אחד מוטל לנאום על טיבה של האהבה. (פרק ד)


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: אפלטון (347-427)
שם  הספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית