הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאנליל
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


אל הרוחות, האל המופקד על האוויר שמפריד בין הרקיע לאדמה.

מהאלים החשובים ביותר בפנתאון המסופוטמי בכלל וזה השוּמרי בפרט. מתואר לפעמים כאבִי האלים. על פי המסורת השוּמרית אֵנְלִל החזיק בהתחלה בחוקים שלפיהם העולם מתנהל, אך הם עברו לידיו של אֵנְכִּ. מיתוסים שוּמריים מייחסים לאֵנְלִל את פיתוח החקלאות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: אנליל
שם  הספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית