הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאטיולוגיה
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


'אֶטְיוֹ', ביוונית: סיבה. 'סיפור אטיולוגי' הוא סיפור המסביר את הסיבה לתופעה מסוימת בעולם.

תופעת טבע כמו הקשת, תופעה חברתית כמו העובדה ששושלת מלכים מסוימת שולטת במדינה, או שם של אדם או של מקום. למשל, המקרא מספר שיעקב נקרא בשם זה כי כשנולד הוא אחז בעקב של עשיו אחיו.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: אטיולוגיה
שם  הספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית