הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאבן עזרא, ר' אברהם (1089-1164)
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


מחשובי פרשני המקרא, משורר, חוקר הלשון העברית והוגה דעות.

נולד בספרד וחי בה רוב ימיו, אך יצא לנדודים ארוכים ברחבי אירופה. בנדודיו היה מתאכסן בבתיהם של יהודים אמידים וכותב עבורם פירושים לתנ"ך תמורת תשלום. לכן קורה שיש בידינו ספרי פירוש שונים של אבן עזרא לאותם ספרי מקרא. בפירושיו למקרא בחר אבן עזרא להתמקד בשאלות הנוגעות לפשט של המקרא. בתשובות שהוא מציע יש עיסוק רחב בלשון העברית ובפילוסופיה. חלק מפירושיו היו נועזים מאוד, והוא הציג אותם ברמזים ובתחבולות, כדי שרק מי שראוי יוכל להבין אותם. לשונו עשירה ועוקצנית מאוד ומתובלת בפיוט ובהומור. אבן עזרא היה משורר פורה וחשוב ועסק גם במדעים, חיבר ספרים במגוון תחומים כמו מתמטיקה, אסטרולוגיה ועוד.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: אבן עזרא, ר' אברהם (1089-1164)
שם  הספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית