עמוד הבית > מדעי הרוח > פילוסופיה
פרידמן, ש.


תקציר
דואליסם זו שיטה מחשבתית המפצלת כל דבר באיזה אופן שהוא לשתי קטגוריות או יסודות, או גוזרת את הכל מתוך שני עקרונות. פילוסופים רבים, לאורך כל תולדות הפילוסופיה, האמינו בגישה זו בהם אנכסגורס, דקרט והיידה, שטבע את המונח במאה ה - 18.דואליזם
מחבר: פרופ' ג'. או. יורמסון


כל מערכת או שיטה מחשבתית, המפצלת כל דבר באיזה אופן שהוא לשתי קטגוריות או יסודות, או גוזרת את הכל מתוך שני עקרונות, או מסרבת לקבל את דבר קיומם של יותר או פחות משני עצמים או שני מיני עצם. אף-על-פי שברור כי שיטות דואליסטיות יש להצדיק על-ידי טיעונים, הרי מה שמוליך פילוסופים שונים אל הדואליסם הוא הרצון להסדיר ולפשט את תמונת העולם שלנו, רצון שהיה מביאם ללא ספק אל מוניסם אלמלי נמנע הדבר מהם בשל איזה הבדל שאיננו ניתן - לביטול, המבוטא דווקא בדואליסם שלהם. הפיתגוראים ממציאים לידינו דוגמא קדומה לחסימה זו של המגמה המאחדת. הם העלו שורה שלמה של ניגודים שהועמדו לבסוף על שני עקרונות בסיסיים: הגבול והבלתי - מוגבל.

מונח זה, שהונהג על-ידי היידה (Heide) בראשית המאה הי"ח כדי לכלול בתוך מושג אחד השקפות תיאולוגיות שונות, כגון המאניכאיזם (Manichaeism) לוקה בעירפול משמעויות באותה מידה כמו המוניסם, וכמוהו אפשר לשם אותו לפחות על שלוש השקפות שונות בתוכניהן הלוגיים והאונתולוגיים. הדוגמה הבולטת ורבת - ההשפעה ביותר של הדואליסם, הנותנת ניסוח מדוייק למה שהזדהה מן הסתם עם סברת השכל הישר והמצויה כבר אצל הפילוסוף אנכסגורס - היא ללא ספק השקפתו של דקרט (Descartes) בדבר חלוקת העולם ל"עצם מתפשט" (חומר) ול"עצמים חושבים" (רוח); את הדואליסם הזה אפשר היה לכנות דואליסם אטריבוטיבי, באשר הוא טוען שישנם שני סוגי תארים ולכן כל העצמים הם משני מינים סופיים. באופן כזה אפשר להבחין בין סוג זה של דואליסם לבין דואליסם עצמותי (substantial) אשר לפיו קיימים בדיוק שני עצמים; דואליסם זה כשלעצמו כבר נעדר אותה משיכה פסיכולוגית; שכן כאשר מודים שיש יותר מעצם אחד, הרי מתקבל הרושם שיהא זה שרירותי שלא להודות באחדים, אלא אם כן השניים שבהם מודים שונים שוני יסודי. מאותה סיבה אין להימשך אחרי אפשרות שלישית של דואליזם חלקי, הטוען שללא שים לב למספר מיני העצם הסופיים יש מין אחד שרק שני עצמים שיכים לו. למעשה נדחתה אפשרות זו ע"י דקרט, שהתיר רק עצם אחד בתחום החומרי, אך בתחום הרוחני קיבל ריבוי של עצמים.

את המונח דואליסם אפשר ליישם בפחות החמרה גם לשיטות פילוסופיות שבמרכזן מצוי ניגוד חשוב, כגון הניגוד אצל אפלטון בין העולם הנתפס ע"י חושים ועולם - הצורה הידוע למחשבה, או אצל קנט - ההבחנה בין העולם התופעתי (הפנומנאלי Phenomenal) ועולם "הדבר כשהוא לעצמו" (הנואומנלי noumenal).

* העורך הוא פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטאות פרינסטון ואוכספורד.ביבליוגרפיה:
כותר: דואליזם
שם  הספר: פילוסופיה
מחבר: יורמסון, ג'. או. (פרופ')
עורכי הספר: שרפשטיין, בן עמי  (פרופ') ; יורמסון, ג'. או.  (פרופ')
תאריך: 1967
הוצאה לאור: פרידמן, ש.
הערות: 1. עורך המהדורה העברית: פרופ' בן עמי שרפשטיין.
2. עורך המהדורה הלועזית : פרופ' יורמסון, הוא פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטאות פרינסטון ואוכספורד.
3. סדרה אנציקלופדית ''אופקים חדשים''.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית