הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > היישוב בארץ ישראל טרם הקמת המדינה > היישוב בארץ ישראל בתקופה העותומנית [1516 - 1917]עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > שליטים וממלכות בארץ-ישראל > תקופת האימפריה העות'מאנית > הישוב היהודי במאה ה-19עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > מיישוב למדינה > ההתיישבותעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > מיישוב למדינה > ההתיישבותעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > שליטים וממלכות בארץ ישראל > תקופת האימפריה העות'מאנית > הישוב היהודי במאה ה- 19
י"ל מאגנס


תקציר
על חיים אמזלאג, מראשי המנהיגות הספרדית בקהילה היהודית בארץ, במחצית השניה של המאה ה- 19.
הוא פעל למימוש חזונו ליישוב ארץ ישראל; סייע בפיתוח יפו ושכונותיה, עמד מאחורי רכישת קרקעות בפתח תקוה וראשון לציון, ופעל רבות בתפקידו כסגן הקונסול הבריטי בארץ.חיים אמזלג : סיכום
מחברים: רות קרק; יוסף גלס


אחרי שהתיישב ביפו עלה חיים אמזלאג בדרגת החשיבות ובסולם המעמד. את פעילותו כיזם הרחיב מהשקעות בקנה-מידה קטן בקרקעות בירושלים לענייני בנקאות וסחר בינלאומי. כן עסק ברכישת אדמות ובפיתוחן, ובמיוחד בפיתוח פרדסים מודרניים. בראש הישגיו הרבים היה מינויו לסגן-קונסול של בריטניה ביפו. משרה זו דרשה הערכה נכונה של הפעילות הכספית והמסחרית שהתנהלה בעיר ובעורף שלה, כפי שחיים אכן עשה. המינוי כלל קשר סדיר עם אנשי השלטון המקומי ועם נציגים קונסולאריים אחרים. זאת ועוד, משרה זו העלתה את מעמדו בקהילה המקומית וחיזקה את קשריו עם מוסלמים, נוצרים ונכבדים יהודים וכן עם זרים שהתגוררו ביפו או ביקרו בה.
אנשי הקהילה היהודית העריכו אותו מאוד והעריצוהו כאחד מראשי נדבניהם. במרבית הכרעותיהם התחשבו בדעתו.

לחיים אמזלאג לא זו בלבד שהיתה מודעות לאקלים הכלכלי והפוליטי של זמנו, אלא גם היה לו חזון של שיבה יהודית לציון ויישובה. בהזדמנויות שונות נפגש עם אנשים נכבדים שביקשו לקדם את המטרה הזאת, כגון משה מונטיפיורי, לורנס אוליפאנט וויליאם הכלר, שעמם היו לחיים כמה השקפות משותפות. בנצלו את השפעתו באיזור יפו ביקש חיים להגשים את החזון האמור. הוא סייע ברכישת קרקע בשביל השכונות החדשות שמחוץ לחומות יפו ובשביל היישובים היהודיים החקלאיים שבסביבתה. אמזלאג גם פרש את חסותו על אחדים מן היישובים הצעירים האלה, בהיעזרו במעמדו כסגן-קונסול כדי להסיר את המכשולים שהערימו השלטונות המקומיים בדרכם. בתור סגן-קונסול השתמש בכל האמצעים האפשריים שעמדו לרשותו כדי להסיר או להחליש את ההגבלות העות'מאניות על עלייה יהודית לארץ-ישראל.

בשנותיו האחרונות נדחק חיים אמזלאג לשולי עולם העסקים, למרות הבנתו וכושרו לראות את הנולד. עם התפשטותן הגוברת של חברות זרות בשוק המקומי במפנה המאה הצטמצם טווח פעולותיו של אמזלאג.

בשנות התשעים של המאה הי"ט שבר גידולה המהיר של העדה האשכנזית החדשה ביפו את ההגמוניה של המנהיגות הספרדית בקהילה היהודית. בנקודה זו החל מעמדו הנכבד של אמזלאג לרדת במהירות. זאת ועוד, עם השפעתם הגוברת של יהודי אירופה אחרי הקונגרס הציוני הראשון בבאזל בשנת 1897 הצטמצם תפקידו של חיים בתנועה הציונית.

כן פחתה עזרתו של אמזלאג ליישובים היהודיים החקלאיים הצעירים, לאחר שנפרשה עליהם חסותו הפילאנתרופית הנרחבת של הבארון אדמונד דה-רוטשילד. ארגונים יהודיים שונים למען יישוב הארץ בחרו ייצוג משלהם בארץ-ישראל, ולא היו זקוקים עוד לשירותיו של אמזלאג. על תפקידו החשוב של אמזלאג במסגרת המקומית האפילו השקפות הציונות הפוליטית, ששאפה ליישובה מחדש של הארץ בקנה-מידה גדול.
דומה, כי השינוים והקידמה של המאה הכ' חלפו ליד אמזלאג. האיש היה מושרש בערכים מסורתיים, אלא שהללו החלו להיעלם במהירות. אף-על-פי-כן הבין את הפוטנציאל שהיה גלום בדור הבא, ולכן התכונן לעתיד והשקיע רבות בקידומם של בנו יוסף ושל אחייניו יוסף נבון ובן-ציון אמזלאג, יורשיו העתידים.

חיים אמזלאג בילה את ימיו האחרונים בגלות מלאת כאב, אף-כי נוחה. מן הצד האחד היה רחוק מביתו ביפו, עיר אשר בפיתוחה מילא תפקיד כה חשוב, ומן הצד האחר הקיפוהו בני משפחתו באלכסנדריה, מקום שם חי את ימיו האחרונים - עדיין תחת שלטון בריטי.

לפרקים נוספים במאמר:

חיים אמזלאג ביפו
חיים אמזלאג : בתפקיד של סגן-קונסול
תרומתו של חיים אמזלאג לקהילה היהודית
חיים אמזלאג : סיר משה מונטיפיורי

ביבליוגרפיה:
כותר: חיים אמזלג : סיכום
שם  הספר: יזמים ספרדיים בארץ-ישראל : משפחת אמזלאג, 1816-1918
מחברים: קרק, רות ; גלס, יוסף
תאריך: 1993
בעלי זכויות : י"ל מאגנס
הוצאה לאור: י"ל מאגנס
הערות: 1. תירגם מאנגלית: ראובן אשל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית