עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > ארכיאולוגיה מקראיתעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > אמונות ודעות במקרא
מוזיאון ארצות המקראטכס שקילת לב במצריםטכס שקילת לב במצרים

בתבליט שעיטר את קירו של אולם קבר מצרי שנמצא ככל הנראה בסקארה, אשר במצרים התחתונה, נראה טכס שקילת הלב. שקילת הלב מתרחשת באולם המשפט של אל המתים אוסיריס, הנראה עומד משמאל כמלך מצרי חנוט. על כף המאזניים הימנית מונח קנקן ובו ליבו של המת. על הכף השמאלית דמות אשה כורעת שעל ראשה נוצה - היא אלת הצדק והאמת מאעת. האל אנוביס המופקד על החניטה נראה רכון בין כפות המאזניים כשהוא בודק את דיוקה של השקילה. משם מעביר אנוביס את התוצאות לאל בעל ראש עוף המגלן (האיביס) - תחות, העומד בתווך, אל החכמה וסופר האלים.
והיה והתגלה במהלך השקילה כי ליבו של האיש קל מדמות המאעת, יצטרף הנפטר לאוסיריס ויזכה בחיי נצח. ולחליפין, במידה ובשקילה יתברר כי לב הנפטר כבד מחטאים, יינתן גופו למפלצת הנראית מתחת למאזניים למאכל כשהוא נידון למוות שלאחריו אין ולא כלום. בחלקו התחתון של התבליט מתואר מחסן גדוש שקי תבואה, צרורות פשתה, כדי יין ומטעמים שונים שנועדו לשמש את בעל הקבר בחיי הנצח שנועדו לו לאחר זיכויו בטכס שקילת הלב.


לתמונה מוגדלת


ביבליוגרפיה:
כותר: טכס שקילת לב במצרים
שם  הפרסום מקורי: מוזיאון ארצות המקרא
מחבר: מוזיאון ארצות המקרא. צוות מוזיאון ארצות המקרא
תאריך: 2002
בעלי זכויות : מוזיאון ארצות המקרא
הוצאה לאור: מוזיאון ארצות המקרא
הערות לפריט זה:

 


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית